Київ, пр. Бажана, 30, кв. 8

ccc@ccc.kiev.ua

Оголошення VI національного конкурсу публічних звітів (річних звітів) про діяльність ОГС за 2018 рік. УВАГА!!! Термін подачі подовжено до 30 вересня13 серпня 2019

Мета конкурсу – заохочувати належний рівень прозорості та відкритості, організаційної культури організацій громадянського суспільства та сприяти підвищенню рівня довіри суспільства до їх діяльності.

Завдання конкурсу:

 • стимулювати активність ОГС в підготовці та оприлюдненні публічних звітів про власну діяльність;
 • стимулювати активність ОГС з ОТГ, селищ та малих міст;
 • виявити і підтримати кращі практики підготовки й оприлюднення річних звітів ОГС;
 • покращити професійні навички ОГС у підготовці й оприлюдненні річних звітів.

До участі у конкурсі запрошуються ОГС (громадські об’єднання, громадські спілки, благодійні організації).

Для цього ОГС має подати заявку, що включає:

 • заявка учасника (Додаток 1 до цього Положення про конкурс);
 • публічний звіт про діяльність до 31 грудня календарного 2018 р. включно у розширенні .pdf (РОЗМІР ФАЙЛУ НЕ ПОВИНЕН ПЕРЕВИЩУВАТИ 5 МБ);
 • письмовий дозвіл розміщувати інформацію про ОГС та її публічний звіт на сайті ТЦК, а також використовувати інформацію про організацію. Такий дозвіл має бути складений на офіційному бланку ОГС та підписаний уповноваженою особою (керівником).

За результатами оцінки будуть визначені переможці 1-3 місць у кожній категорії. Переможцям у всіх категоріях будуть вручені призові сертифікати та відзнаки.

Заявка на участь у конкурсі, що включає всі перераховані вище документи, має бути надіслана електронною поштою на адресу 2019report@ccc.kiev.ua до 23:59 30 вересня 2019 року.

Де отримати додаткову інформацію:

У разі виникнення будь яких питань щодо умов Конкурсу, Ви можете звернутися до Наталії Купрій, менеджера проектів ТЦК, електронною поштою: 2019report@ccc.kiev.ua або телефоном (044) 574-64-11.

======================================================================

 

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс публічних звітів про діяльність
(річних звітів) за
2018 рік
організацій громадянського суспільства
 

Останній термін подання заявок на участь у конкурсі:

30 вересня 2019 року (до 23:59)

1. ВСТУП

У 2012 році Творчий центр ТЦК ініціював проведення щорічного конкурсу публічних звітів організацій громадянського суспільства про діяльність. За цей час відбулося вже п’ять конкурсів, в яких взяло участь 128 організацій. Звіти учасників розміщено на офіційній веб-сторінці ТЦК http://www.ccc-tck.org.ua.

Цього року оголошується черговий VI національний конкурс публічних звітів про діяльність ОГС за період до грудня календарного 2018 р. включно.

Організатори конкурсу виходять з того, що звіт про діяльність організації громадянського суспільства - це достовірний публічний документ, завдяки якому організація повідомляє про результати своєї діяльності, свої досягнення та успіхи, джерела та видів доходів, напрямки витрат ресурсів.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ

Мета конкурсу – заохочувати належний рівень прозорості та відкритості, організаційної культури організацій громадянського суспільства та сприяти підвищенню рівня довіри суспільства до їх діяльності.

Завдання конкурсу:

 • стимулювати активність ОГС в підготовці та оприлюдненні публічних звітів про власну діяльність;
 • стимулювати активність ОГС з сіл, селищ та малих міст;
 • виявити і підтримати кращі практики підготовки й оприлюднення річних звітів ОГС;
 • покращити професійні навички ОГС у підготовці й оприлюдненні річних звітів.

3. ХТО МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ В КОНКУРСІ ПУБЛІЧНИХ ЗВІТІВ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

До участі у конкурсі запрошуються ОГС, які є офіційно зареєстровані та сплачують податки.

У конкурсі не можуть брати участь органи державної влади та місцевого самоврядування.

ОГС, що подає заявку на участь, може бути відмовлено від участі у конкурсі, якщо в процесі розгляду її заявки було виявлено, що:

 • організація подала публічний звіт про діяльність, в якому подана інформація, що стосується діяльності після 31 грудня 2018 року;
 • організація намагалася вплинути на конкурсної комісію щодо прийняття остаточного рішення.

4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ТА ПРОЦЕДУРА ЇЇ ПОДАННЯ

Для участі  у конкурсі ОГС має подати заявку, що включає:

 • заявку учасника (Додаток 1 до цього Положення);
 • публічний звіт про діяльність за період до 31 грудня 2018 календарного року у розширенні .pdf (РОЗМІР  ФАЙЛУ НЕ ПОВИНЕН ПЕРЕВИЩУВАТИ 5 мб);
 • письмовий дозвіл розміщувати інформацію про ОГС та її публічний звіт на сайті ТЦК, а також використовувати  інформацію про організацію. Такий дозвіл має бути складений на офіційному бланку ОГС та підписаний уповноваженою особою (керівником).

Заявка на участь у Конкурсі, що включає всі перераховані вище документи, має бути надіслана електронною поштою на адресу 2019report@ccc.kiev.ua до 23:59 30 серпня 2019 року.

У темі листа необхідно вказати «Конкурс річних звітів».

Заявка вважається прийнятою лише після отримання ОГС офіційного листа від ТЦК на електронну скриньку заявника про реєстрацію заявки та присвоєння їй реєстраційного номера.

У разі, якщо ОГС не отримала відповіді про реєстрацію заявки протягом трьох робочих днів, необхідно  звертатися до менеджера проектів ТЦК Наталії Купрій за телефоном 044 574 64 11 або e-mail: 2019report@ccc.kiev.ua.

Вимоги до публічного звіту про діяльність, який подається для участі у конкурсі

Для участі у конкурсі приймаються публічні звіти про діяльність ОГС за період до грудня 2018 року включно (звіт може бути за будь-який часовий період за умови, що 2018 рік є останнім у цьому періоді).

При рівних умовах для всіх організацій, перевага надаватиметься тим організаціям, які вперше братимуть участь у Конкурсі річних звітів за всі роки Конкурсу. 

Перелік публічних звітів про діяльність, які брали участь у попередніх конкурсах, можна знайти на офіційному веб-сайті ТЦК за цими посиланнями:

http://www.ccc-tck.org.ua/activity/zaversheni/konkurs-richnikh-zvitiv-za-2012-rik/

http://www.ccc-tck.org.ua/activity/zaversheni/konkurs-richnikh-zvitiv-za-2011-rik/

http://www.ccc-tck.org.ua/activity/zaversheni/iii-nacionalniy-konkurs-publichnikh-zvitiv-organizaciy-gromadyanskogo-suspilstva-za-2013-rik/

http://www.ccc-tck.org.ua/activity/zaversheni/iv-nacionalniy-konkurs-publichnikh-zvitiv-organizaciy-gromadyanskogo-suspilstva-za-2014-rik/
http://www.ccc-tck.org.ua/activity/zaversheni/za-krashchu-prozorist-ta-publichnist-diyalnosti-organizaciy-gromadnyaskogo-suspilstva/

Публічний звіт про діяльність, що подається для участі у конкурсі, має передбачати таку інформацію (бажані розділи):

 • повна назва організації;
 • місія організації;
 • інформація про результати діяльності організації за звітний період (короткий опис);
 • інформація про доходи та джерела надходжень організації;
 • інформація про видатки організації (програмні та адміністративні);
 • копія звіту про результати незалежного фінансового аудиту (у разі його проведення).
 • контактна інформація;
 • інформація про команду (персонал) організації.

Публічні звіти про діяльність, що подаються для участі у конкурсі, повинні бути оприлюднені у друкованому вигляді або шляхом розміщення на будь-якому веб-сайті до дати подання їх на конкурс.

На сайті ТЦК www.ccc-tck.org.ua знаходиться Посібник з підготовки публічних (річних) звітів для організацій громадянського суспільства, де Ви можете ознайомитись з  практичними порадами та як підготувати річний звіт:
http://ccc-tck.org.ua/download/library/71/
 

5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

Оцінювання публічних звітів про діяльність буде відбуватися в два етапи:

 • 1-й етап: оцінювання заявки на відповідність технічним критеріям (повнота та вчасність подання заявки на участь у конкурсі, відповідність ОГС-заявника кваліфікаційним вимогам). Дана оцінка буде здійснюватися ТЦК. Після цього звіт буде передано для оцінки конкурсною комісією та розміщено на веб-сайті ТЦК.
 • 2-й етап: оцінка річних звітів конкурсною комісією та визначення переможців.

До конкурсної комісії входять провідні експерти з питань організаційного розвитку ОГС, представники донорських організацій, органів влади.

Оцінка публічних звітів про діяльність буде здійснюватись відповідно до критеріїв:

 • відповідність структури звіту встановленим стандартам;
 • змістовність звіту за кожним розділом;
 • творчий підхід у поданні та візуалізації інформації та дизайн (оформлення) звіту;

Переможці конкурсу будуть визначені у п’яти категоріях:

1-а_категорія - за розміром бюджету:

 • Організації громадянського суспільства з річним бюджетом до 300 тис. грн.
 • Організації громадянського суспільства з річним бюджетом від 300 тис. до 1 млн. грн.
 • Організації громадянського суспільства з річним бюджетом більше 1 млн. грн.

2-а_категорія - за віком:

 • Організації, які працюють до 3-х років;
 • Організації, які працюють від 4 до 10 років;
 • Організації, які працюють 10 і більше років;

3-я_категорія - ОГС, які здійснюють свою діяльність в ОТГ;

4-а категорія - Мережі ОГС;
5-а категорія - Організації, які зареєстровані та діють в селах, селищах та малих містах