Київ, пр. Бажана, 30, кв. 8

ccc@ccc.kiev.ua

Національний фонд підтримки ОГС України

 

Створення Національного фонду розвитку громадянського суспільства передбачено Стратегією як механізм цільової підтримки фінансування інституційного та організаційного розвитку ОГС та інфраструктурних проектів на конкурсних засадах.  Тим самим передбачається, що Національний фонд буде інструментом для виконання  зобов’язань держави щодо створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства в Україні.

Прийнята в 2016 році Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки не лише визнала впливовість громадянського суспільства в Україні, але і звернула увагу на проблеми його розвитку. Слабка життєздатність громадянського суспільства та його організацій (далі ОГС) є ключовою проблемою, яка заважає його ефективному розвитку. Серед інших чинників, що уповільнюють розвиток громадянського суспільства в Україні Стратегія визнала малоефективну взаємодію ОГС з органами влади та слабке використання потенціалу організацій громадянського суспільства органами виконавчої влади для надання нагальних соціальних та суспільно значущих послуг. Доступ більшості ОГС до державної фінансової підтримки відсутній через обмежене застосування прозорих конкурсних процедур, короткі строки використання підтримки та необґрунтовані обмеження на види витрат.

За підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні група експертів розробила рекомендації по створенню Національного фонду розвитку громадянського суспільства на основі міжнародних практик. Розроблені рекомендації є лише проектом, який розвиваґться та удосконалюється: проект рекомендацій було представлено до обговорення на семи регіональних круглих столах за участі представників громадянського суспільства, органів місцевої влади та місцевого самоврядування.

Всі бажаючі запрошуються до участі в покращенні розроблених рекомендацій і надавати свої коментарі, зауваження та рекомендації.

Контактна інформація:
e-mail: fond@ccc.kiev.ua

РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо створення Національного фонду підтримки розвитку організацій громадянського суспільства в Україні (ПРОЕКТ)
Закон УкраЇни «ПРО НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА» (Редакція від 03.10.2017р)
Закон УкраЇни «ПРО НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА» (Редакція від 06.11.2017р)
Закон УкраЇни «ПРО НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА» (Редакція від 01.12.2017р)
Закон УкраЇни «ПРО НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА» (Редакція від 16.04.2018р)
Закон УкраЇни «ПРО НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА» (Редакція від 19.07.2018р)


ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»

 

Список рекомендованої літератури щодо міжнародного досвіду створення та функціонування Фондів підтримки ОГС

Англійською мовою

Presentation on comparative European practices of civil society funds and implementation of national strategies

ECNL presentation April 25 Budapest.pdf (1.6Mb), ▼

A Comparative Analysis of Civil Society Foundations and Funds

ENG Comparative Analysis on Civil Society Funds 2012.pdf, (1.6Mb) ▼

European practices on implementation of policy documents and liaison offices that support Civil Society development

ENG EU Review on Policy Documents and Offices for CSO Policy.pdf, (356Kb) ▼

Implementation of NGO-Government cooperation policy documents

ENG Lesson Learned on Implementation CSO-PA cooperation.pdf, (442Kb) ▼

The Percentage designation based on the Hungarian Model: can it make a difference in Moldova?

ENG Moldova case percentage philanthropy.pdf, (515Kb) ▼

State Support for Civil Society: Experience from Hungary and Croatia

ENG National Foundations May 18 2016.pdf, (2Mb) ▼

National funds to suppott Civil Society Organizations

ENG Overview of National Funds Paper ECNL.pdf, (692Kb) ▼

Keeping up the Momentum: improving Cooperation Between public institutions and Civil Society in the Western Balkans and turkey

ENG West Balkans Turkey CSO-PA cooperation.pdf, (1.9Mb) ▼

Російською мовою

Европейская практика выполнения политических документов и офисы связи, поддерживающие развитие гражданского общества

RUS EU practice on Policy Documents and Offices for CSO Policy.pdf, (581Kb) ▼

Українською мовою

Рекомендації щодо вдосконалення статистичного обліку організацій громадянського суспільства для вимірювання їх місця в економіці та на ринку праці України відповідно до рекомендацій ООН та МОП

UKR 2015 Dopovidna Derzhstat.pdf, (270Kb) ▼

Національна стратегія створення умов, сприятливих для розвитку громадянського суспільства з 2012 до 2016 року

UKR National Strategy Choratia.pdf, (1.2Mb) ▼

Найважливіші характеристики неприбуткового сектору, 2014 рік

UKR Review of Hungarian CSO in numbers 2014.pdf, (560Kb) ▼