Київ, пр. Бажана, 30, кв. 8

ccc@ccc.kiev.ua

Завершені
СЕРЕДНЬОСТРОКОВА ОЦІНКА ПРОЕКТУ «Партнерство для місцевого економічного розвитку та демократичного врядування» (PLEDDG)

Мета: інформування про прийняття рішень партнерів-спонсорів проекту PLEDDG шляхом надання об'єктивної оцінки результатів і впливу проекту, сприяння вдосконаленню та доопрацюванню проекту.

Докладніше

ЗА КРАЩУ ПРОЗОРІСТЬ ТА ПУБЛІЧНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Мета: сприяння забезпеченню прозорості та підзвітності влади в Україні шляхом розробки та інституалізації оцінки діяльності органів виконавчої влади за напрямком «взаємодія з громадськістю».

Докладніше

ПОСИЛЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У НАДАННІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Мета: покращення якості та доступності соціальних послуг для громадян в об’єднаних територіальних громадах України шляхом посилення спроможності органів місцевого самоврядування та розвитку інфраструктури

Докладніше

ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ НА РОЗВИТОК БІЗНЕСУ ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТА МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

Мета: поліпшення життя внутрішньо переміщених осіб та місцевого населення Донецької та Луганської областей шляхом підтримки розвитку підприємницької діяльності та малого бізнесу

Докладніше

РЕФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В КРАЇНАХ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА

Мета: громадська та експертна оцінка прогресу впровадження реформ державного управління та децентралізації в країнах Східного Партнерства. Компоненти проекту: (1) проведення дослідження стану реформи державного управління та децентралізації в країнах Східного Партнерства; (2) визначення місця та значущості питань реформи державного управління та розвитку місцевого самоврядування в пріоритетах Східного Партнерства та Європейської політики добросусідства; (3) підготовка рекомендацій для заінтересованих сторін та виробників політики

Докладніше

ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ НА РОЗВИТОК БІЗНЕСУ ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТА МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

Мета: поліпшення життя внутрішньо переміщених осіб та місцевого населення Донецької та Луганської областей шляхом підтримки розвитку підприємницької діяльності та малого бізнесу

Докладніше

ПРОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ПРОЗОРОСТІ ТА ПІДЗВІТНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Мета: сприяння забезпеченню прозорості та підзвітності влади в Україні шляхом розробки та інституалізації оцінки діяльності органів виконавчої влади за напрямком «взаємодія з громадськістю».

Докладніше

ІНДЕКС СТАЛОСТІ РОЗВИТКУ НУО В 2015 Р. ДЛЯ СХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА АЗІЇ (CSOSI)

Оцінювання прогресу в розвитку широкого кола ОГС, які діють в Європі, Євразії й Україні зокрема та діяльності громадянського суспільства протягом 2015 календарного року.

Докладніше

ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ ДЛЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ АБО ВІДНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТРАЖДАЛОМУ НАСЕЛЕННЮ У 8 РЕГОІНАХ УКРАЇНИ

Мета проекту - поліпшення життя внутрішньо переміщених осіб та місцевого населення Донецької та Луганської областей шляхом підтримки розвитку підприємницької діяльності та малого бізнесу. Компоненти проекту та діяльність: (1) оголошення та проведення трьох раундів конкурсу малих грантів; (2) надання консультаційної підтримки внутрішньо переміщеним особам та жителям Донецької, Луганської областей в розробці та поданні заявок на отримання грантів: (3) інформування заінтересованих сторін і громадськості щодо програми малих грантів.

Докладніше

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Мета: вироблення пропозицій до державної стратегії підтримки розвитку громадянського суспільства в Україні шляхом уточнення концепції “громадянське суспільство” для України та “інвентаризації” організацій громадянського суспільства та їх потреб.

Докладніше

IV НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС ПУБЛІЧНИХ ЗВІТІВ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЗА 2014 РІК

Мета конкурсу – заохочувати належний рівень прозорості та відкритості, організаційної культури організацій громадянського суспільства (ОГС), сприяти підвищенню рівня довіри суспільства до діяльності громадських об’єднань та благодійних організацій.

Докладніше

ДО ВЗАЄМНОЇ ДОВІРИ ЧЕРЕЗ ЕФЕКТИВНУ КОМУНІКАЦІЮ СУДІВ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ

Мета: сприяти створенню ефективної системи взаємодії судів Черкаської області та громадськості, передусім організацій громадянського суспільства та місцевих засобів масової інформації, просування належних стандартів такої взаємодії з урахуванням необхідності дотримання принципу незалежності та неупередженості суду.

Докладніше

ПОКРАЩЕННЯ ДОСТУПУ ДО ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЖИТЕЛІВ ГРОМАДИ СЕЛА СТАСІ

Мета: створення умов для належного доступу до якісних освітніх послуг в селі Стасі шляхом оснащення будівель гімназії та дитячого садочка енергозберігаючими вікнами та сучасним навчальним обладнанням

Докладніше

ГОЛОС ГРОМАДСЬКОСТІ В ОЦІНЦІ ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Мета: сприяння удосконаленню функціонування судів Одеської області з урахуванням очікувань та громадської думки відвідувачів судів шляхом проведення опитування громадян з використанням карток громадянського звітування.

Докладніше

ІІІ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС ПУБЛІЧНИХ ЗВІТІВ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЗА 2013 РІК

Мета: заохочувати належний рівень прозорості та відкритості, організаційної культури організацій громадянського суспільства (ОГС), сприяти підвищенню рівня довіри суспільства до діяльності громадських об’єднань та благодійних організацій.

Докладніше

РОЗВИТОК ГРОМАДИ СЕЛА СТАСІ

Розробка Стратегії благодійної діяльності компанії «Дюпон Піонер» в Стасівській територіальній громаді шляхом оцінки потреб сільської громади щодо інфраструктурних покращень.

Докладніше

Програма для молодих бібліотекарів «Лідерство»

Надання можливості молодим бібліотекарям підвищувати професійний рівень та сприяти посиленню їх творчого потенціалу і запровадження інновацій в практику роботи українських книгозбірень.

Докладніше

Доступ до публічної інформації в малих містах України

Сприяння забезпеченню прав мешканців малих міст щодо доступу до публічної інформації

Докладніше

Підтримка інститутів громадянського суспільства як рушіїв демократії і належного врядування

Адміністрування грантової програми для українських ОГС за напрямком діяльності «Підтримка інститутів громадянського суспільства як рушіїв демократії і належного врядування”

Докладніше

КОНКУРС РІЧНИХ ЗВІТІВ ЗА 2011 РІК

Сприяння підвищенню рівня прозорості та підзвітності, розвитку організаційної культури ОГС, рівня довіри суспільства до діяльності громадських об'єднань та благодійних організацій.

Докладніше

Оцінка впровадження програми опитування за методологією карток громадянського звітування в судах

Просування методики карток громадянського звітування в забезпечені якості функціонування судів через проведення оцінки рівня ефективності та довгострокового впливу програм опитування за методологією КГЗ.

Докладніше

КОНКУРС РІЧНИХ ЗВІТІВ ЗА 2012 РІК

Сприяння підвищенню рівня прозорості та підзвітності, розвитку організаційної культури ОГС, рівня довіри суспільства до діяльності громадських об'єднань та благодійних організацій.

Докладніше

Новий подих культури: спадщина, наповнена життям мистецтва

Розвиток ефективної системи визначення, збирання, аналізу та поширення кращих практик використання мистецьких інновацій для промоції культурної та історичної спадщини на Півдні України, в Грузії та Вірменії; розвиток міжнародної і міжсекторальної співпраці на основі спільної платформи фасилітації, генерування та реалізації культурної діяльності задля соціально-економічного розвитку.

Докладніше

Сталий міський розвиток

Сприяння сталому місцевому розвитку депресивних малих міст в Білорусі, Грузії та Україні задля підвищення їх конкурентоспроможності за допомогою польського й українського досвіду у сфері стратегічного планування.

Докладніше

Дослідження динаміки розвитку НУО в Україні

Визначення рівня розвитку та вивчення потреб НУО України.

Докладніше