Київ, пр. Бажана, 30, кв. 8

ccc@ccc.kiev.ua

Удосконалюється порядок реєстрації громадських об'єднань

Удосконалюється порядок ведення Реєстру громадських об’єднань та обмін відомостями між ним та Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Такі положення містить постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру громадських об’єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», ухвалена на засіданні Кабінету Міністрів України 13 листопада 2013 року.

На сьогодні одночасно з реєстрацією громадського об’єднання передаються відомості до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Завдяки такому механізму громадське об’єднання має змогу разом з отриманням свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання отримувати виписку з Єдиного державного реєстру про підтвердження відомостей як юридичної особи.

Постановою узгоджується порядок координації реєстраційних органів під час реєстрації громадських об’єднань, забезпечується гармонізація правових норм.

Загалом з набранням чинності з 1 січня 2013 року нового Закону «Про громадські об’єднання» в Україні зареєстровано 2475 громадських об’єднань, прийнято повідомлення про утворення (без набуття статусу юридичної особи) 729 громадських об’єднань.

Постійна www-адреса статті:

http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=246844163