Київ, пр. Бажана, 30, кв. 8

ccc@ccc.kiev.ua

Дослідження

З 1998 року ТЦК регулярно проводить різнопланові дослідження проблематики  розвитку громадянського суспільства в Україні.

Основна мета дослідницької діяльності ТЦК – отримувати та використовувати нові знання, інформацію  для досягнення суспільно корисних результатів; забезпечення комплексного вивчення процесів розвитку українського суспільства.

Пріоритетні напрямки досліджень ТЦК:

  • аналіз проблем та процесів розвитку громадянського суспільства в Україні;
  • аналіз стану та динаміки розвитку неурядових організацій;
  • прикладні дослідження в сфері взаємодії організацій громадянського суспільства та влади, розвитку громад, реформування державного управління;
  • корпоративна благодійність, фонди громад, формування культури благодійності;
  • адаптація українських організацій громадянського суспільства до європейського громадянського простору

Результати досліджень ТЦК є відкритими для широкого загалу та публічно доступними на сторінці «Бібліотека».

ТЦК поширює цю інформацію серед органів державної влади, місцевого самоврядування, неурядових організацій, міжнародних та українських донорських установ і програм, засобів масової інформації, широкого кола зацікавлених сторін.

Тематика проведених досліджень: «Стан та динаміка розвитку НУО України» (2002-2007 рр.), «НУО та протидія корупції: рол, стан, перспективи» (2007 р.), «Доступність правосуддя для сільського населення: оцінка сучасного стану та проблеми правового регулювання» (2007 р.), «Оцінка рівня задоволеності користувачів якістю окремих аспектів функціонування судів у Івано-Франківській області» влітку (2008 р.), «Корпоративна благодійність в Україні» (2005 р.), «CIVICUS: індекс розвитку громадянського суспільства в країні» (участь в дослідницькому консорціумі протягом 2000-2002 рр.).

Перелік послуг: проведення консультацій з питань організації та проведення досліджень (розробка програм досліджень, технічних завдань, інструментарію тощо), проведення досліджень на замовлення, рецензування звітів за результатами досліджень

З питань замовлення досліджень, надання консультацій звертатися до Володимира Купрія.